Vejledning i grundskolen

Vejledningen og emnet Uddannelse og job i 7.-10. kl. omfatter flg. elementer:

 • kollektiv vejledning til alle elever
 • fokuseret vejledning til ikke-uddannelsesparate elever
 • introduktion til ungdomsuddannelser i 7. kl.
 • introduktionskurser i 8. kl.
 • brobygning i 9. kl. for ikke-uddannelsesparate elever og uafklarede elever
 • brobygning i 10. kl.
 • mentorer i 9. kl. og 10. kl.
 • praktik
 • informationsmøder
 • åbent hus arrangementer
 • virksomhedsbesøg

Uddannelsesplanlægningen tilrettelægges således, at den bidrager til, at eleven får kendskab til egne kompetencer og potentialer, til uddannelsessystemet og til mulighederne på arbejdsmarkedet med henblik på, at eleven opnår et solidt grundlag for at vælge uddannelse og erhverv.

Her er det vigtigt, at skolerne har forestået en undervisning, der lever op til trin- og slutmål det obligatoriske emne Uddannelse og job, idet dette er grundlaget for den vejledning, som gives af UU-vejlederen.

Der gøres i den forbindelse tillige opmærksom på skolens formålsparagraf, der præciserer skolens forpligtelse til at ’forberede til videre uddannelse..

Alle 5 frie overbygningsskoler i Aabenraa har ønsket vejledningsopgaven løst af UU Aabenraa.