Vejledning 18-24-årige

UU Aabenraa tilbyder gennem opsøgende aktiviteter, unge under 25 år, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, undervisnings- eller beskæftigelsesmæssig situation, vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Opmærksomheden henledes endvidere på Bekendtgørelse 840 §8:
Vejledningen af 18-24-årige tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, jf. §4, stk. 2, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.