Vejledning 15-17-årige

Disse unge har pligt til at være i gang med en aktivitet i overensstemmelse med deres uddannelsesplan. Er den unge ikke i gang med en ungdomsuddannelse eller anden aktivitet, der sigter mod uddannelse (jævnfør uddannelsesplanen), er vejlederen forpligtet til at sørge for, at den unge bliver tilbudt vejledning.

Kommunen kan i særlige tilfælde grundet sygdom, handicap el. væsentlige sociale problemer fritage for pligten.

Hvis den unge og forældrene ikke vil samarbejde og arbejde for opfyldelse af pligten, kan kommunalbestyrelsen stoppe ungeydelsen.