Om UU Aabenraa

UU har eksisteret siden 1. august 2004. UU's opgave er at give vejledning om uddannelse og erhverv til unge fra 8. klasse og frem til det fyldte 25. år.


Om UU Aabenraa

Ledelsen af UU Aabenraa

Leder: Christina Arvad Brill, tlf.: 7376 7537, mail: cabri@aabenraa.dk

Souschef: Christian Rasmussen, tlf.: 7376 7308, mail: ncr@aabenraa.dk

Det overordnede administrative og faglige ansvar for UU Aabenraa er placeret i Børne- og Skoleforvaltningen i Aabenraa Kommune.

UU-lederen refererer til den skoleansvarlige, der i samarbejde med UU-lederen udstikker de overordnede og generelle retningslinjer for opgavevaretagelsen.