Adgang til den forberedende grunduddannelse - FGU

Udover ordinære ungdomsuddannelser (erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser) kan den forberedende ungdomsuddannelse - FGU være en mulighed for dig efter grundskolen.

Læs mere om FGU her.

For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din vejleder i kommunen i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering.

Hvis du ved, hvem der er din UU-vejleder, kan du tage direkte kontakt til ham/hende. Ellers kan du benytte 'Min vejleder'.