Uddannelsesplan

Din uddannelsesplan skal altid vise, hvad du er i gang med

Uddannelsesplanen er et vigtigt dokument i forbindelse med din uddannelse. Det gælder især, indtil du fylder 18 år, fordi du indtil da altid skal have en uddannelsesplan, som du skal følge.

Uddannelsesplanen fortæller på skrift, hvad der er din plan for at tage en ungdomsuddannelse. Planen skal følges og skal revideres, f.eks. hvis du vælger en anden uddannelse. Hvis der er behov for en revision, skal UU-vejlederen kontaktes. Dette gælder, indtil du fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten.

Hvis uddannelsesplanen ikke følges, kan du i værste tilfælde risikere at miste ungeydelsen. Læs mere om børne- og ungeydelsen.

Kontakt din UU-vejleder for mere information.