Vejledning i 8. klasse på en specialskole

I 8. klasse

- vil du, din klasse og din UU-vejleder samarbejde om:

Uddannelsessystemet og dets muligheder

Evt. praktik mens du går i skole

Uddannelssparathedsvurdering

Din UU-vejleder deltager også i status-/forældresamtaler i 8. klasse, hvor din foreløbige uddannelsesplan drøftes med mødets deltagere.