Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du efter 9./10. klasse har forudsætninger for at kunne starte på 1) en erhvervsuddannelse, 2) en hf og 3) en treårig gymnasial uddannelse.

Inden 1. december skal din skole vurdere, om du foreløbig er parat til de tre kategorier af ungdomsuddannelser. Du vil få skriftligt besked om resultatet af vurderingen. Herefter træffer du dit foreløbige uddannelsesønske.

Hvis du bliver erklæret foreløbig ikke-uddannelsesparat i 8. klasse eller på et senere tidspunkt til dit uddannelsesønske, vil du blive tilbudt en særlig indsats fra din skole og fra UU. Indsatsen skal hjælpe dig til at nå dit mål om uddannelse.

I 8. klasse bliver du vurderet fagligt uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Du har et karaktergennemsnit, der er mindst 4,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en erhvervsuddannelse/eux eller hf. Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0, hvis dit foreløbige uddannelsesønske er en treårig gymnasial uddannelse
  • Du har de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse

De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance

De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
Praktiske færdigheder og kreativitet
Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
Værkstedsfærdigheder
Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Læs mere om den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering.