Uddannelsesparathedsvurdering

I 10. klasse forsætter processen fra 8. og 9. klasse om uddannelsesparathedsvurderingen.

Uddannelsesparathedsvurderingen er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om du efter 10. klasse har forudsætninger for at kunne starte på 1) en erhvervsuddannelse, 2) en hf og 3) en treårig gymnasial uddannelse.

Hvis du er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. og 9. klasse, vil du blive betragtet som uddannelsesparat også i 10. klasse, med mindre dine karakterer falder eller dine personlige eller sociale forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning.

I 10. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

Erhvervsuddannelse
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik

Hf
Du har et karaktergennemsnit på mindst 4,0

3-årig gymnasial uddannelse
Du har et karaktergennemsnit på mindst 5,0

For alle tre kategorier gælder desuden, at du skal have de nødvendige personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at kunne begynde og gennemføre den ønskede kategori af ungdomsuddannelse.

De personlige forudsætninger, der vurderes på er:
Motivation
Selvstændighed
Ansvarlighed
Mødestabilitet
Valgparathed

De sociale forudsætninger, der vurderes på er:
Samarbejdsevne
Respekt
Tolerance

De praksisfaglige forudsætninger, der vurderes på er:
Praktiske færdigheder og kreativitet
Arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang
Værkstedsfærdigheder
Færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed
Færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, du har søgt, bliver du indkaldt til en prøve eller en samtale på den ønskede erhvervsskole eller det ønskede gymnasium. Erhvervsskolen eller gymnasiet vurderer din uddannelsesparathed til den ønskede uddannelse.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse.