Tilmelding til ungdomsuddannelse

Når du i 10. klasse skal tilmelde dig en ungdomsuddannelse eller 10. klasse, sker det elektronisk via www.optagelse.dk.

Inden du og dine forældre tilmelder dig, vil din UU-vejleder have orienteret dig og din klasse om, hvordan du bruger værktøjet, og hvad du skal være særligt opmærksom på. Vi anbefaler, at du ikke går i gang, før du har fået den introduktion.

I store træk ser tilmeldingsforløbet således ud:

  1. Du logger ind på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Du kan her hele tiden se, hvor langt du/I er i processen.
  2. Du udfylder fanebladet 'Uddannelsesønsker'. Hvis du søger en ungdomsuddannelse, skal du på fanebladet 'Studievalgsportfolio' vedhæfte din studievalgsportfolio.
  3. Din ansøgning blive afsendt i det øjeblik du og dine forældre har signeret på fanebladet 'Underskrift'. Du godkender med UNI-login og dine forældre underskriver med NemID. I kan tidligst sende din tilmelding 2. februar 2020, og det skal senest være gjort 1. marts 2020. Blot én forældremyndighedsindehaver skal underskrive.
  4. Du vil herefter få besked fra den institution, som har reserveret en plads til dig. Om du bliver endeligt optaget vil afhænge af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering i juni og resultatet af dine afgangseksamen. Der er både adgangskrav til erhvervsuddannelser og adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Log på www.optagelse.dk eller læs om tilmeldingsproceduren på Uddannelsesguiden.