Uddannelse og job

UU-vejlederen på din specialskole er ressourceperson i forhold til emnet Uddannelse og job.

Læs mere om fælles mål for Uddannelse og job.