Tilmelding til ungdomsuddannelse

Tilmelding til ordinære ungdomsuddannelser for elever i specialskolens 9. og 10. klasse sker elektronisk via www.optagelse.dk.

Tilmeldingen sker i samarbejde mellem UU-vejlederen, specialskolen, den unge og den unges forældre. Der kan altid tages kontakt til UU-vejlederen for at drøfte tilmeldingsforløbet for den enkelte elev på specialskolen.

Læs her vores vejledning til elever i 9. klasse vedr. tilmelding til ordinær ungdomsuddannelse.