Uddannelsesparathedsvurdering

Selve samarbejdet mellem UU-vejlederen og grundskolen omkring uddannelsesparathedsvurderingen fremgår af aftalepapir om fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til ungdomsuddannelse.

Læs her vores tekst til elever i hhv. 8. klasse og 9. klasse vedrørende uddannelsesparathedsvurdering.