Vejledning i 8. - 10. klasse

Både i 8., 9. og evt. 10. klasse vil din søn/datter møde sin UU-vejleder på skolen. Din søn/datter vil jævnligt skulle beskæftige sig med sine planer for uddannelse og job efter folkeskolen.

Som udgangspunkt er al vejledning kollektiv dvs. den foregår i klassen for alle elever på én gang. Hvis din søn/datter erklæres foreløbig ikke-uddannelsesparat i 8. klasse vil skolen, UU-vejlederen, din søn/datter og du drøfte, hvilken indsats, der kan gøre din søn/datter uddannelsesparat. Her indgår også individuel og gruppevejledning som muligheder.

Al vejledning bygger på emnet Uddannelse og job, som din søn/datter arbejder med på skolen.

Neden for kan du se vores præsentation af den vejledning som din søn/datter får på de enkelte klassetrin.

Vejledning i 8. klasse
Vejledning i 9. klasse
Vejledning i 10. klasse