Uddannelsesparathed

Når du forlader 9. og 10. klasse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det gør vejlederen ved at vurdere dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre ungdomsuddannelsen.

I vurderingen indgår dine standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

Hvis din UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, kan du bede om at få en ny vurdering af den uddannelsesinstitution, du har søgt optagelse på. Denne vurdering træder i stedet for den første.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder dig til at blive uddannelsesparat. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.